Predaja sažetaka je zatvorena za OCCSEE 2016.

Usmena prezentacija može se izraditi korištenjem medijskih resursa kao što su PowerPoint ili video, u maksimalnom trajanju od 20 minuta. Preuzmi predložak.

Poster prezentacija treba biti izrađena prema točnim dimenzijama 120 cm x 90 cm s portret orijentacijom, i mora se moći čitati na udaljenosti od 1-5 metara. Preuzmi predložak.

Radionica u maksimalnom trajanju od 90 minuta. Molimo vas da koristite ovaj predložak prilikom prijave radionica. Preuzmi predložak.

Napomena

Ljubazno molimo autore koji su prijavili sažetke za konferenciju da također ispune formular za registraciju. Prvi autori čiji su sažetci odobreni i prihvaćeni dobit će 50% popusta na kotizaciju.

Pravila za prijavu

 • Sažetci će biti prihvaćeni kao usmene ili poster prezentacije
 • Prijavom sažetka prihvaćate da se Vaš sažetak objavi u svim tiskanim materijalima Konferencije
 • Sažetci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljeni ni prezentirani na bilo kojoj drugoj konferenciji prije OCCSEE 2016

Upute za prijavu sažetka

 • Sažetke i ključne riječi valja poslati na engleskom jeziku
 • Prijavljeni sažetak treba imati i radni naslov
 • Sažetak koji sadrži od 300 do 500 riječi valja prijaviti najkasnije do 15. prosinca 2015. godine

Krajnji rok prihvaćanja/odbijanja sažetaka

 • Prvi autor će biti obaviješten o prihvaćanju ili odbijanju do 15. siječnja 2016. godine

Teme Konferencije

 • Primjenjena optika
 • Refrakcija – koliko precizno možemo mjeriti subjektivno i objektivno
 • Kontaktne leće i moderno mjerenje površine rožnice
 • Zdravlje oka
 • Poslovni uspjeh

Predaja sažetaka je zatvorena za OCCSEE 2016.

Napomena

Ljubazno molimo autore koji su prijavili sažetke za konferenciju da također ispune formular za registraciju. Prvi autori čiji su sažetci odobreni i prihvaćeni dobit će 50% popusta na kotizaciju.

Pravila za prijavu

 • Sažetci će biti prihvaćeni kao usmene ili poster prezentacije
 • Prijavom sažetka prihvaćate da se Vaš sažetak objavi u svim tiskanim materijalima Konferencije
 • Sažetci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljeni ni prezentirani na bilo kojoj drugoj konferenciji prije OCCSEE 2016

Upute za prijavu sažetka

 • Sažetke i ključne riječi valja poslati na engleskom jeziku
 • Prijavljeni sažetak treba imati i radni naslov
 • Sažetak koji sadrži od 300 do 500 riječi valja prijaviti najkasnije do 15. prosinca 2015. godine

Krajnji rok prihvaćanja/odbijanja sažetaka

 • Prvi autor će biti obaviješten o prihvaćanju ili odbijanju do 15. siječnja 2016. godine

Teme Konferencije

 • Primjenjena optika
 • Refrakcija – koliko precizno možemo mjeriti subjektivno i objektivno
 • Kontaktne leće i moderno mjerenje površine rožnice
 • Zdravlje oka
 • Poslovni uspjeh

Predaja sažetaka- Predaja sažetaka je zatvorena za OCCSEE 2016.

Napomena

Ljubazno molimo autore koji su prijavili sažetke za konferenciju da također ispune formular za registraciju. Prvi autori čiji su sažetci odobreni i prihvaćeni dobit će 50% popusta na kotizaciju.

Pravila za prijavu

 • Sažetci će biti prihvaćeni kao usmene ili poster prezentacije
 • Prijavom sažetka prihvaćate da se Vaš sažetak objavi u svim tiskanim materijalima Konferencije
 • Sažetci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljeni ni prezentirani na bilo kojoj drugoj konferenciji prije OCCSEE 2016

Upute za prijavu sažetka

 • Sažetke i ključne riječi valja poslati na engleskom jeziku
 • Prijavljeni sažetak treba imati i radni naslov
 • Sažetak koji sadrži od 300 do 500 riječi valja prijaviti najkasnije do 15. prosinca 2015. godine

Krajnji rok prihvaćanja/odbijanja sažetaka

 • Prvi autor će biti obaviješten o prihvaćanju ili odbijanju do 15. siječnja 2016. godine

Teme Konferencije

 • Primjenjena optika
 • Refrakcija – koliko precizno možemo mjeriti subjektivno i objektivno
 • Kontaktne leće i moderno mjerenje površine rožnice
 • Zdravlje oka
 • Poslovni uspjeh


Bit će prihvaćeni samo sažetci poslani putem online platforme za prijavu. Molimo Vas da proučite smjernice u nastavku prije nego otvorite platformu za prijave.

Format prezentacije:

 

 

 

Student:

 

 

Sažetak:


Ime i prezime: *

E-mail za kontakt: *

1 Usmena prezentacija

može se izraditi korištenjem medijskih resursa kao što su PowerPoint ili video, u maksimalnom trajanju od 20 minuta. Preuzmi predložak.

2 Poster prezentacija

treba biti izrađena prema točnim dimenzijama 120 cm x 90 cm s portret orijentacijom, i mora se moći čitati na udaljenosti od 1-5 metara. Preuzmi predložak.

3 Radionica

u maksimalnom trajanju od 90 minuta. Preuzmi predložak.

Pazite da sve prihvaćene usmene prezentacije moraju biti prijavljene na predlošku najkasnije do 31. ožujka 2016.

Napomena

Ljubazno molimo autore koji su prijavili sažetke za konferenciju da također ispune formular za registraciju. Prvi autori čiji su sažetci odobreni i prihvaćeni dobit će 50% popusta na kotizaciju.

Pravila za prijavu

 • Sažetci će biti prihvaćeni kao usmene ili poster prezentacije
 • Prijavom sažetka prihvaćate da se Vaš sažetak objavi u svim tiskanim materijalima Konferencije
 • Sažetci moraju biti originalni i ne smiju biti objavljeni ni prezentirani na bilo kojoj drugoj konferenciji prije OCCSEE 2016

Upute za prijavu sažetka

 • Sažetke i ključne riječi valja poslati na engleskom jeziku
 • Prijavljeni sažetak treba imati i radni naslov
 • Sažetak koji sadrži od 300 do 500 riječi valja prijaviti najkasnije do 15. prosinca 2015. godine

Krajnji rok prihvaćanja/odbijanja sažetaka

 • Prvi autor će biti obaviješten o prihvaćanju ili odbijanju do 15. siječnja 2016. godine

Teme Konferencije

 • Primjenjena optika
 • Refrakcija – koliko precizno možemo mjeriti subjektivno i objektivno
 • Kontaktne leće i moderno mjerenje površine rožnice
 • Zdravlje oka
 • Poslovni uspjeh