Uzimajući u obzir najnovije informacije o izbijanju koronavirusa,  Veleučilište Velika Gorica donijelo je  odluku o otkazivanju OCCSEE 2020.

Svjesni smo svih poslova koje su mnogi obavili pripremajući se za ovu konferenciju, dijelimo razočaranje svih i ispričavamo se zbog neugodnosti koje će to prouzročiti.

Sigurnost i sigurnost svih sudionika i osoblja u OCCSEE-u od najveće nam je važnosti.

Nastavit ćemo pratiti situaciju i pružati novosti o budućoj OCCSEE konferenciji!

Organizacijski odbor će tijekom sljedećih dana kontaktirati sudionike u vezi s njihovim registracijama.

 

Znanstveni odbor:

Bandlitz Stefan (Njemačka), Beneš Pavel (Češka), Berke Andreas (Njemačka), Cerovski Branimir (Hrvatska), Dietze Holger (Njemačka), Drača Nataša (Hrvatska), Dragomilova Mila (Bugarska), Drugović Sonja (Hrvatska), Fossetti Alessandro (Italija), Gierow Peter (Švedska), González Méijome (Portugal), Kalambura Sanja (Hrvatska), Kaštelan Snježana (Hrvatska), Kosec Dragica (Slovenija), Langis Michaud (Kanada), Little Julie-Anne (UK), Mäkelä Pia (Finska), Marx Sebastian (Njemačka), Mihelčič Matjaž (Slovenija), Mravićić Ivana (Hrvatska), Naroo Schezard (UK), Panke Karola (Latvija), Paritzky Dinah (Izrael), Pateras Evangelos (Grčka), Pauk Gulić Maja (Hrvatska), Pičman Jasenka (Hrvatska), Poeltner Gustav (Austrija), Pokupec Rajko (Hrvatska), Rossetti Anto (Italija), Schweizer Helmer (Švicarska), Shapiro Jonathan (Izrael), Siderov John (UK), Tamajo Ettore (Hrvatska), Vesely Petr (Češka), Vibeke Sundling (Norveška), Vitek Melissa (USA), Žunić Damjan (Hrvatska).

 

Organizacijski odbor:

  • Alen Stranjik, pred. mag. ing. aeroing., predsjednik
  • Mgr. Sonja Drugović, asis., bacc. ing. opt.
  • Marcela Domnik, str. sur., bacc. ing. opt.
  • Vesna Valdec, struč. spec. oec.