Veleučilište Velika Gorica organizira VI. optometrijsku konferenciju srednje i jugoistočne Europe.

 

Organizacijski odbor:

Predsjednik organizacijskog odbora:

 • Drugović Sonja

Članovi organizacijskog odbora:

 • Bačurin Dorotea
 • Batinjan Vlatka
 • Domnik Marcela
 • Drčelić Dorotea
 • Grgić Mario
 • Tandara Lea
 • Turčić Ivica
 • Valdec Vesna

Direktor konferencije:

 • Čendo Metzinger Tamara

 

Znanstveni odbor:

Predsjednik Znanstvenog odbora:

 • Uskoro

Članovi Znanstvenog odbora:

 • Uskoro