• izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 30m2,
 • sponzorsko predavanje u trajanju od 30 minuta u glavnoj dvorani,
 • dvije različite sponzorske radionice u trajanju od jednog sata;
 • keynote govor prigodom otvaranja konferencije u trajanju od 4 minute,
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • tekst od 160 znakova o sponzoru na web stranici konferencije,
 • isticanje logotipa platinastog sponzora na plakatu konferencije,
 • isticanje logotipa platinastog sponzora u službenim materijalima za sudionike konferencije,
 • oglas u tiskanom programu konferencije (korice – zadnja strana i 1/1 str. oglas u unutrašnjosti),
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike,
 • reklamni pano (pingvin) u dvorani konferencije pored projekcijskog platna (pingvin osigurava sponzor),
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru (pingvin osigurava sponzor),
 • banner na web stranici konferencije,
 • pravo na 20 besplatnih kotizacija.
 • Logo platinastog sponzora na ekranu u glavnoj dvorani za vrijeme keynote govora
 • Platinasti sponzor ima mogućnost osigurati i platiti konferencijske torbe na kojima mora biti tiskani logo Veleučilišta Velika Gorica, logo konferencije i logo platinastog sponzora (ukoliko platinasti sponzor ne želi osigurati torbe, mogućnost ima slijedeći zlatni ili srebrni sponzor)

IZNOS: 15.000,00€*

Platinasto sponzorstvo omogućit će se ekskluzivno samo jednom ponuditelju.

 • izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 20m2,
 • sponzorsko predavanje u trajanju od 20 minuta u glavnoj dvorani,
 • jedna sponzorska radionica u trajanju od jednog sata,
 • keynote govor prigodom otvaranja konferencije u trajanju od 2 minute,
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • tekst od 80 znakova o sponzoru na web stranici konferencije,
 • isticanje logotipa zlatnog sponzora na plakatu konferencije,
 • isticanje logotipa zlatnog sponzora u službenim materijalima za sudionike konferencije,
 • oglas u tiskanom programu konferencije (1/1 str. oglas u unutrašnjosti),
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike (maksimalno tri različita promotivna materijala),
 • reklamni pano (pingvin) u dvorani konferencije pored projekcijskog platna (pingvin osigurava sponzor),
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru (pingvin osigurava sponzor),
 • banner na web stranici konferencije,
 • pravo na 15 besplatnih kotizacija,
 • logo zlatnog sponzora na ekranu u glavnoj dvorani za vrijeme keynote govora.

IZNOS: 12.000,00€*

Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.

 • izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 10m2,
 • sponzorsko predavanje u trajanju od 10 minuta u glavnoj dvorani,
 • jedna sponzorska radionica u trajanju od pola sata,
 • zahvala na kraju promotivnog filma o konferenciji koji se distribuira svim sudionicima konferencije 6 mjeseci nakon održane konferencije,
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • isticanje logotipa srebrnog sponzora na plakatu konferencije,
 • isticanje logotipa srebrnog sponzora u službenim materijalima za sudionike konferencije,
 • oglas u tiskanom programu konferencije (1/1 str. oglas u unutrašnjosti),
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike (maksimalno dva različita promotivna materijala),
 • reklamni pano (pingvin) u dvorani konferencije po bočnoj strani dvorane (pingvin osigurava sponzor),
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru (pingvin osigurava sponzor),
 • banner na web stranicama konferencije,
 • pravo na 10 besplatnih kotizacija.

IZNOS: 8.000,00€*

Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.

 • izložbeni prostor ispred glavne dvorane u veličini od 6m2,
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • isticanje logotipa brončanog sponzora na plakatu konferencije,
 • isticanje logotipa brončanog sponzora u službenim materijalima za sudionike konferencije,
 • oglas u tiskanom programu konferencije (1/2 str. oglas u unutrašnjosti),
 • mogućnost uključivanja promotivnih materijala u konferencijski paket za sudionike (samo jedan promotivni materijal),
 • pravo na 5 besplatnih kotizacija.

IZNOS: 4.000,00€*

NAPOMENA: Kategorije platinastog, zlatnog, srebrnog i brončanog sponzora imaju mogućnost ugovaranja dodatnih sponzorskih radionica. Cijena jednog termina radionice u trajanju od 60 minuta iznosi 1.500,00€.

Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.

 • veličina izložbenog prostora je 4 m² i uključuje jedan štand,
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • isticanje logotipa sponzora na plakatu konferencije,
 • logo u tiskanom programu konferencije (logo u unutrašnjosti),
 • pravo na 2 besplatne kotizacije.

IZNOS: 2.000,00€*

Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.

Partner konferencije podupire organizaciju konferencije kroz ciljane aktivnosti kao što je distribucija poziva na konferenciju, objava PR-a u vlastitim publikacijama, medijima i internetskim stranicama ili ustupa opremu potrebnu za održavanje radionica i sl. Vrste partnera konferencije uključuju: Medijski pokrovitelji, Poslovni partner konferencije.

Svi partneri konferencije bit će istaknuti na slijedeći način:

 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu VVG-a,
 • isticanje logotipa partnera konferencije na plakatu konferencije,
 • isticanje logotipa partnera konferencije u službenim materijalima za sudionike konferencije,
 • pravo na 1 besplatnu kotizaciju.

IZNOS: oprema i ciljane aktivnosti u iznosu od 1.000,00€*

Ukoliko ste zainteresirani za partnerstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.

Coffee break sponzor bit će istaknut tijekom pauze za kavu koju sponzorira. Tijekom konferencije održat će se četiri pauze za kavu gdje će se istaknuti logotip sponzora uz najavu tijekom konferencije:

 • zahvala voditelja prigodom najave pauze za kavu,
 • 1 završni slajd na predavanju koje prethodi stanci za kavu koju sponzorira,
 • isticanje logotipa coffee break sponzora na programu konferencije,
 • reklamni pano (pingvin) u izložbenom prostoru tijekom sponzoriranog coffee breaka (pingvin osigurava sponzor),
 • reklamni materijal na stolovima gdje se poslužuje kava,
 • pravo na 1 besplatnu kotizaciju.

IZNOS: 800,00€*

*Cijena navedenih sponzorskih paketa ne uključuje PDV.

Ukoliko ste zainteresirani za sponzorstvo, prijaviti se možete putem e-maila: optometry@vvg.hr.