Službeni jezik konferencije je engleski. Koristit će se za sve tiskane materijale, prezentacije i diskusije.

 

Pozvani predavači