Registracija za OCCSEE2025 biti će otvorena od 7. siječnja 2025.