Smjernice za pisanje sažetka i punog rada

Molimo Vas da pošaljete svoju prijavu za sudjelovanje (naslov rada,sažetak i ključne riječi na engleskom jezika) najkasnije do 15.02.2012. sa priloženom tematskom cjelinom. Cijeli rad,na engleskom jeziku, treba dostaviti najkasnije do 15.04.2012. Radovi koji pristignu poslije navedenog datuma neće se razmatrati i neće biti uključeni u proces recenzije.

NAPOMENA: Autori najboljih znanstvenih radova će biti pozvani da ih prošire za objavljivanje u (A1) časopisu s međunarodnom recenzijom “Collegium Antropologicum – www.collantropol.hr” koji  automatski pruža znanstvenu kvalifikaciju i citiranje odnosno indeksiranje u Current Contents bazama podataka.

Molimo Vas da pošaljete radove na mail adresu:

optometry@vvg.hr

Molimo vas da dostavite svoje radove u Microsoft Word ili Rich Text Format (RTF).

Rad treba sadržavati do 10 stranica teksta.

Oblikovanje rada:

• Veličina papira: A4

• Font: Times New Roman

• Stil fonta:

 • Naslov: Bold with ALL CAPS
 • Ime autora: Podebljano (ime izlagača podebljano i podcrtano)
 • Institucija autora: Italic
 • Sažetak: Italic
 • Tijelo teksta: Regular

• Veličina fonta:

 • Naslov: 14
 • Ime autora, institucija: 12
 • Sažetak: 11
 • Tijelo teksta: 11

• Poravnanje:

 • Naslov: Centred
 • Ime autora, institucija: Centred
 • Tijelo teksta: Justified
 • Ključne riječi: Justified

• Stavak:

 • Prored – 1 Lines
 • Before: 0 pt
 • After: 0 pt
 • Prva linja uvučena: 0,6

Osim uobičajenih dijelova kao što su: Ime i prezime autora, naslov, bilješke, biografija, popis tablica, grafikona, fotografija i drugih ilustracija (ako se primjenjuju), rad mora sadržavati sažetak na engleskom jeziku, i treba imati 120-150 riječi i pet ključnih riječi također na engleskom.

Isto tako, ako tekst ima niz kratica preporuča se abecedni popis svih kratica i njihovo objašnjenje. Formule i jednadžbe treba pisati u jednom retku. Sve posebne znakove koji bi mogli izazvati zabunu treba objasniti odvojeno. Posebnu paznju treba posvetiti literature.

Za knjige treba napisati:

Ime autora, naslov knjige, izdavač, mjesto izdavanja, godina izdavanja.

Za  članke u časopisima:

Ime i prezime autora članka, naslov članka, naziv časopisa u kojem je članak objavljen, volumen, godina, broj i stranica časopisa u kojem je članak objavljen.

Za članke u zbornicima:

Ime i prezime autora članka, naslov članka, naslov zbornika u kojem je članak objavljen, izdavač, mjesto izdavanja, godina izdavanja.

Radovi moraju biti lektorirani i potrebno je navesti na engleskom jeziku ime i prezime, kao i ime stručne osobe koja je napravila lekturu tekst.

Popratni dopis koji se šalje uz rad treba sadržavati sljedeće podatke: ime i prezime, kao i njegovu / njezinu adresu i broj telefona, stručnu spremu, znanstveno zvanje, naziv institucije ili tvrtke i mjesto rada.

Usmena prezentacija

 • Usmeno izlaganje treba obuhvatiti teme iz optike, optometrije ili oftalmologije
 • Pojedine usmene prezentacije će trajati 10 minuta
 • Predavanja će biti grupirana u 6 cjelina
 • Svaka tema će trajati oko 120 minuta u koje su uključena i pitanja vezana uz temu

Poster prezentacija

 • Poster prezentacija treba obuhvatiti teme iz optike, optometrije ili oftalmologije
 • Plakati trebaju biti izrađeni u A0 uspravnom formatu
 • Prezentacija postera će se održati tijekom pauze za kavu. Od autora se očekuje da budu prisutni pokraj postera tijekom ovih pauza.
 • Posteri će također biti dostupni za razgledanje tijekom konferencije. Izlagači su zaduženi da donesu posteresa sobom u Opatiju, isto tako ih moraju sami odnesti sa konferencije.
Nekategorizirano