Dvoje studenata sa najboljim radom će imati priliku predstaviti svoj rad na usmenom izlaganju, dok će ostali studenti moći predstaviti svoj rad na poster prezentaciji.

Usmena prezentacija

  • Usmeno izlaganje treba obuhvatiti teme iz optike, optometrije ili oftalmologije
  • Pojedine usmene prezentacije će trajati 10 minuta
  • Predavanja će biti grupirana u 6 cjelina
  • Svaka tema će trajati oko 120 minuta u koje su uključena i pitanja vezana uz temu

Poster prezentacija

  • Poster prezentacija treba obuhvatiti teme iz optike, optometrije ili oftalmologije
  • Plakati trebaju biti izrađeni u A0 vertikalno okrenutom formatu
  • Prezentacija postera će se održati tijekom pauze za kavu. Od autora se očekuje da budu prisutni pokraj postera tijekom ovih pauza.
  • Posteri će također biti dostupni za razgledanje tijekom konferencije. Studenti VVG-a mogu pripremljene postere u elektronskom formatu poslani na e-mail optometry@vvg.hr ili osobno predati stručnoj suradnici Kristini Mihić, bac.ing.opt., gdje će Veleučilište Velika Gorica printanti plakate svojih studenata na svoj trošak. Nakon printanja student su zaduženi da donesu posterese sa sobom u Opatiju, a isto tako ih moraju sami odnijeti s konferencije.

Za daljnje informacije o smjernicama kako pisati sažetak i rad pogledajte pod radove autora.

Nekategorizirano