Službeni jezik konferencije je engleski. Koristit će se za sve tiskane materijale, prezentacije i diskusije.

 

Pozvani predavači

Dr. Shehzad A. Naroo

BSc(Hons), MSc, PhD, FIACLE, FAAO, FBCLA, FEAOO, FCOptom

Životopis