Opće informacije

Samo sažeci koji
su predani putem online platforme biti će prihvaćeni. Ljubazno savjetujemo da pročitate upute ispod prije ulaska u online platformu za predaju.

  • Sažeci moraju biti na Engleskom jeziku
  • Predani sažeci moraju biti originalni
  • Pravilno popunite ime autora i e-mail adresu- ti kontakt detalji biti će korišteni u daljnoj korespodenciji sa autorom
  • Molimo navedite odgovarajuću temu kongresa
  • Naslov sažetka ne smije sadržavati više od 20 riječi
  • Maksimalna duljina sažetka za usmenu prezentaciju, poster prezentaciju i radionicu je 500 riječi. Tablice i / ili slike nisu prihvatljivi dio sažetka
  • Prihvaćeni sažeci bit će objavljeni na web stranici konferencije i u knjizi sažetaka konferencije